Par Özel Güvenlik

KURULUŞ TANITIMI

 

              Par Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ticaret Limitet Şirketi 2004 yılında Kayseri de kurulmuş olup 5188 Sayılı Özel Güvenlik Yasasının Kabulünden sonra faaliyetine başlamıştır. Ayrıca bu kanun kapsamında, kurum kuruluş ve kişiler ile halka açık tesis ve sosyal etkinliklerin korunmalarına yönelik olarak, her türlü teçhizat ve eğitimle desteklenmiş üniformalı veya sivil kıyafetli profesyonel kadrolarla Yakın Koruma hizmeti verilmektedir. Kuruluşumuz GÜVENLİK HİZMETLERİNE,  etkin yönetimi ve profesyonel anlayışı ile devam etmektedir.

Kuruluşumuz üst yönetimimizin belirlemiş ve uygulamakta olduğu etkin kuruluş politikaları ve hedefleri sonucunda gerçekleştirmiş olduğu hizmetlerdeki kalite, insan sağlığı ve tüm ilgili tarafların sağlığına saygısını ortaya seren faaliyetlerini, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ilgili diğer taraflarımızın kuruluşumuza göstermiş oldukları güvene ve sağlamış oldukları desteklerine minnettarlığımız anlayışının bize vermiş olduğu sorumluluk duygusu içerisinde artan verimlilik ve etkinlikle Kayseri ili ve Türkiye deki iş potansiyeline ve ekonomisine pozitif katkısını artırarak devam ettirmektedir.

 

GÜVENLİK PERSONELİ YETKİSİ;

Kanunen sahip olduğu yetkilerin yanı sıra, işletme yönetimi veya ihtiyaç sahibi ile firmamız güvenlik danışmanlarının ortak hazırlayacakları Rutin ve Acil Güvenlik Talimatları doğrultusunda 5188 sayılı yasa kapsamında yetki ve sorumluluk verilmektedir.

 

PERSONEL SEÇİMİ  VE İŞE ALMA;

Özel güvenlik hizmetlerinin nitelik ve değeri, bu hizmetleri sağlayan ücretlilerin kabiliyet ve niteliklerinden son derece etkilenir. Firmamız güvenlik personeli adaylarının profesyonel niteliklerini değerlendirmeye imkan verecek objektif kriterler esasına göre seçilmesine özel önem verir. Bu nedenle, adayların 5188 sayılı yasaya tabi çalışma izin belgesi olsa bile, proje yapısına uygun kişileri belirleyerek işe başlamadan önce eğitimlerinin yeterliliğini test etmektedir.

 

RİSK ANALİZİ VE PROSEDÜRLER;

Par Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd.Şti.’nin öncelikli ilkelerinden biri de, uygun zaman ve mekanda doğru hizmeti sunmaktır. Koşullar ne olursa olsun, profesyonelce yaklaşımlarla, zaman ve mekana uygun doğru güvenlik modelini geliştirmek esastır. Risk analizi ve yönetiminin amacı; kurumların olabilecek tehlikelere karşı uygun cevap verebilecek, kasıtlı ya da kasıtsız tehditlerin etkisini ve olma ihtimalini azaltacak hazırlıkları, prosedürleri ve kontrolleri tespit etmektir. Par Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd.Şti.’nin uzmanları, her müşterinin özel gereksinimine uygun etkili, esnek ve dinamik bir güvenlik sistemi oluşturur. Bilgilerin toplanması ve potansiyel risklerin belirlenmesinde kapsamlı ve özgün metotlar uygular.

PERSONEL POLİTİKAMIZ

SEÇME:

Par Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd.Şti.  olarak kısa ve uzun vadeli iş planları doğrultusunda planlanmış ve tanımlanmış  insan  kaynağı ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra Topluluğu geleceğe taşıyacak gelişim potansiyeli olan kişileri, sektörel şartları da göz önüne alarak, seçer ve işe alırız.

 

DEĞERLENDİRME:

Par Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd.Şti.  olarak, kişilerin ve şirketlerin gelişimine katkıda bulunmak, üstün performansı ödüllendirmek amacıyla çalışanlarımızın performansını değerlendiririz. Performansın değerlendirilmesi önceden tanımlanmış kriterler doğrultusunda periyodik olarak çalışanların iş performansının ve davranış özelliklerinin ölçülmesidir. Değerlendirme sürecinin sonucunda, üstün performanslı kişilerin ödüllendirilmesinin yanı sıra, yüksek potansiyelli kişilerin tespiti ve çalışanların gelişim ihtiyacının belirlenmesi ve bunların çalışanlarla paylaşılması esastır.  

GELİŞTİRME:

Par Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd.Şti.  olarak, mevcut işlerimizi daha iyi yapabilmek, değişen koşullara uyum sağlayabilmek, şirketlerimizin gelecekteki yöneticilerini yetiştirebilmek amacıyla çalışanlarımızı geliştiririz. Eğitim, gelişim araçlarından sadece biridir; gelişim fırsatları ve ortamı yaratılarak, çalışanların gelişimlerini sürekli takip etmek her yöneticinin esas görevlerindendir.  

MOTİVASYON:

Çalışanlarımızın morallerinin ve uyumlarının yüksek olmasının verimlilik ile doğru orantıda olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle Par Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd.Şti.  çalışanlarının motivasyonunu arttırıcı her türlü tedbiri alır ve çalışanlardan gelecek önerilere de her zaman açıktır.

KARİYER PLANLAMASI:

Şirketlerin değişen koşullar altında vizyonlarına ulaşabilmesi ve başarıda sürekliliğin sağlanabilmesi için çalışanların ve organizasyonun sürekli gözden geçirilmesi esastır. Bu gözden geçirmeler neticesinde personelimizin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve kariyer planlamalarına konusunda uzman en iyi eğitimcilerle destek sağlamak organizasyonumuzun önemli bir politikasıdır.  

FAALİYET ALANLARIMIZ

 

-      Üniversitelerde öğrenci giriş çıkışları ve güvenliğini sağlamak

-      Alışveriş merkezlerinde müşteri memnuniyetini artırmak, düzen ve güvenliği sağlamak

-      İş Merkezlerinin giriş çıkış ve güvenliğini sağlamak

-      Akıllı bina, site ve plazalarda, toplu konutlarda huzurlu, güvenli ortamda yaşanmasını sağlamak

-      Özel konutlarda ziyaretçi kontrolü ve güvenliği sağlamak

-      Sanayi sitelerinde fabrika giriş- çıkış kontrolü, devriye ve nöbetleriyle güvenliği sağlamak

-      Hastane giriş çıkışların, acil servislerin ziyaret faaliyetlerinin yönlendirilmesi ve güvenliği sağlamak

-      Okullarda öğrenci hareketleri ve dışarıdan gelecek tehlikelere karşı güvenliği sağlamak

-      Otellerde giriş –çıkış kontrolleri ve güvenliği sağlamak

-      Belediyelerin ve bağlı kuruluşların güvenliğini sağlamak

-      Parklar ve otoparkların güvenliğini sağlamak

-      Kamu kurum ve kuruluşların güvenliğini sağlamak

-      Hava alanları, konser alanları, fuar alanları, Show dünyası ve çeşitli organizasyonlar, stadyumlar, spor tesislerinin giriş –çıkış ve güvenliğini sağlamak

-      Kooperatif genel kurul ve üye toplantılarında giriş – çıkış kontrolü ve güvenliği sağlamak

-      Sendika, meslek odaları, dernek ve sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin giriş – çıkış ve güvenliğinin sağlanmak

-      Para Eşya Nakli ve VİP Yakın koruma hizmetleri 

-      Akıllı Bina ve Otomasyon Sistemleri

-      Hırsız alarm sistemleri

-      Işın çitleri çevre güvenliği

-      Kapalı Devre Kamera(CCTV) Sistemleri

-      Yangın Algılama-İhbar sistemleri

-      Turnikeler-Bariyer-Stad Otomasyon

-      Kapı ve El Tipi Metal Dedektörleri

-      X-Ray Bagaj Kontrol Sistemleri

-      Bekçi Tur Kontrol Sistemleri

 

 

            REFERANSLARIMIZ;

 

1-      Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2-      Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi

3-      Kayseri Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

4-      Kocasinan Belediyesi

5-      Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

6-      Türkiye İş Kurumu Kayseri İl Müdürlüğü

7-      İpeksaray Alış Veriş Merkezi

8-      Zincidere Özel Otopark

9-      Talas Özel Otopark

10-  Kartal Özel Otopark

11-  Güneş Hastanesi

12-  Özel Acıbadem Hastanesi

13-  Park Apartmanı

14-  Kayseri Spor Tesisleri

15-  Kayseri Spor Stad Güvenliği

16-  Erciyes Spor Stad Güvenliği

17-  Tüvtürk Kayseri Taşıt Muayene İstasyonu

 

 

 KURULUŞ POLİTİKAMIZ: 

             

 

UCUZ DEĞİL EKONOMİK, KLASİK DEĞİL YENİLİKÇİ ANLAYIŞI İLE GÜVENLİ BİR YAŞAM, HUZURLU BİR GELECEK İÇİN MÜŞTERİ ODAKLI HİZMET PRENSİBİNİ KENDİNE İLKE EDİLEN KURULUŞUMUZ, HİZMET VERDİĞİ KİŞİ , KURUM VE KURULUŞLARI İSTENMEYEN, HUZUR BOZUCU EYLEMLERDEN UZAK TUTMASI GEREKTİĞİ BİLİCİNDE İLGİLİ YASALAR ÇERÇEVESİNDE

ÇALIŞANLARIMIZIN KATILIMI İLE SEKTÖREL BAZDA ZAMANIN GEREKTİRDİĞİ İYİLEŞTİRMELERİ YAPARAK ÜLKE EKONOMİSİNE EN ÜST SEVİYEDE KATKIDA BULUNARAK, DOĞABİLECEK TEHLİKELERE KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAK, OLUŞABİLECEK TEHLİKELERDEN ÇALIŞANIMIZI, MÜŞTERİLERİ VEİLGİLİ DİĞER TARAFLARIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK, GÜVENLİ YAŞAM ALANI SUNMAK ve MÜŞTERİLERLE UZUN VADELİ ÇÖZÜM ORTAKLIĞI YAPABİLMEK  , SEKTÖRDE KAZANILAN GÜVEN VE GURUR VERİCİ YERİ KORUMAK İÇİN ESNEK VE KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞI İLE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAYI, MÜŞTERİNİN ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA ADIM ATARAK  HER ADIMDA ÖNCEDEN VERİLEN HİZMETLERİN DAHA İYİSİNİ SUNMAK KURULUŞ POLİTİKASI OLARAK BENİMSENMİŞTİR.